Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 10.02.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 10.02.2003 / Pykälä 18Kaupunginvaltuusto § 18 10.02.2003

LAAJAKAISTAYHTEYS -SELVITYS - VALTUUTETTU KALEVI LEHTOMÄEN VALTUUSTOALOITE

215/0.013/2003

KVALT § 18

Valtuutettu Kalevi Lehtomäki esitti suullisessa aloitteessaan selvitettäväksi laajakaistayhteyden tarpeellisuuden mm. kesäasukkaille, samalla selvitetään hankkeen kustannukset.©