Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 03.08.2004

Koululautakunta
Kokous 03.08.2004 / Pykälä 68Koululautakunta § 45 11.05.2004
Koululautakunta § 68 03.08.2004

LUOKANOPETTAJAN VIRKA / HIIDENKYLÄ

778/0.022/2004

KOULULTK § 45

Pyhäjärven koulutoimessa on ollut haettavana perusopetuksen luokanopettajan virka (sijoituspaikkana Hiidenkylän koulu) vakinaista täyttämistä varten 1.8.2004 alkaen.

Hakuaika päättyi 16.4.2004. Ilmoitus on julkaistu työvoimahallinon internetsivuilla, Opettaja-lehdessä, Pyhäjärven Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Oheismateriaalina nro 3 hakuilmoitus.

Määräaikaan mennessä hakeneista on laadittu yhdistelmä, joka on oheismateriaalina nro 4.

Todetaan, ettei kukaan läsnäolijoista ole esteellinen käsittelemään asiaa.

Vaali on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Haastattelut suoritettiin 29.4.2004. Haastatteluryhmässä olivat sivistysjohtaja, koululautakunnan varapuheenjohtaja, Ikosen koulun rehtori Marja-Liisa Korhonen sekä koulun johtajat Heikki Parviainen, Pauli Pesonen, Heikki Kauppi ja Matti Hyvönen.

Haastattelussa oli yhdeksän muodollisesti pätevää hakijaa.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää valita luokanopettajan vakinaiseen virkaan (sijoituspaikkana Hiidenkylän koulu) 1.8.2004 alkaen KM Pirita Leppäsen ja varalle KM Johanna Skantz´n.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen. Vaali on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuilmoitus pöytäkirjan liitteenä nro 5 ja yhdistelmä hakijoista pöytäkirjan liitteenä nro 6.

KOULULTK § 68

Luokanopettaja, KM, Pirita Leppänen on ilmoittanut 12.7.2004 päivätyssä kirjeessään, että hän ei ota virkaa vastaan.
Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Esitys kokouksessa.
Sivistysjohtaja kertoi kokouksessa, että Pirita Leppäsen kieltäytymisen jälkeen myös Hiidenkylän koululle varasijalle valittu Johanna Skanz oli kieltäytynyt tehtävästä. Sivistysjohtaja esitti valittavaksi KM, luokanopettaja, Hannamari Piiponniemi väliaikaisesti lukuvuodeksi 2004 - 2005 Hiidenkylän koululle.

Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja muutti esitystään. Sivistysjohtajan ehdotus: Hannamari Piiponniemi valitaan vakinaisesti perusopetuksen luokanopettajan virkaan, sijoituspaikkana Hiidenkylän koulu, 1.8.2004 alkaen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi sivsitysjohtajan muutetun esityksen.©