Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 03.08.2004

Koululautakunta
Kokous 03.08.2004 / Pykälä 69Koululautakunta § 51 11.05.2004
Koululautakunta § 69 03.08.2004

VÄLIAIKAINEN LUOKANOPETTAJAN VIRKA / RANNANKYLÄ

778/0.022/2004

KOULULTK § 51

Pyhäjärven koulutoimessa on ollut haettavana perusopetuksen luokanopettajan väliaikainen virka (sijoituspaikkana Rannankylän koulu, lk. 0-2) lv. 2004-2005.

Hakuaika päättyi 16.4.2004. Ilmoitus on julkaistu työvoimahallinon internetsivuilla, Opettaja-lehdessä, Pyhäjärven Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Oheismateriaalina nro 3 hakuilmoitus.

Määräaikaan mennessä hakeneista on laadittu yhdistelmä, joka on oheismateriaalina nro 4.

Todetaan, ettei kukaan läsnäolijoista ole esteellinen käsittelemään asiaa.

Vaali on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Haastattelut suoritettiin 29.4.2004. Haastatteluryhmässä olivat sivistysjohtaja, koululautakunan varapuheenjohtaja, Ikosen koulun rehtori Marja-Liisa Korhonen sekä koulun johtajat Heikki Parviainen, Pauli Pesonen, Heikki kauppi ja Matti Hyvönen.

Haastattelussa aoli yhdeksän muodollisesti pätevää hakijaa.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää valita luokanopettajan väliaikaiseen virkaan (sijoituspaikkana Rannankylän koulu, lk. 0-2) lv. 2004-2005 KM Sanna Kekkosen ja varalle Päivi Tapaninahon.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen.

Vaali on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuilmoitus pöytäkirjan liitteenä nro 5 ja yhdistelmä hakijoista pöytäkirjan liitteenä nro 6.

KOULULTK § 69

KM Sanna Kekkonen on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisteriotteen.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta hyväksyy virkavaalin.

Päätös:

Koululautakunta vahvisti virkavaalin.©