Poistuminen | Toimielimet | Maaseutulautakunta | Pöytäkirja 24.08.2004

Maaseutulautakunta
Kokous 24.08.2004 / Pykälä 14


Edellinen asia | Seuraava asia

Maaseutulautakunta § 14 24.08.2004

LUONNONHAITTAKORVAUS- JA YMPÄRISTÖTUKISITOUMUSTEN SIIRTÄMINEN

954/0.063/2004

MAASLTK § 14

Vuonna 2000 on luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea hakenut viljelijä sitoutunut viideksi vuodeksi viljelemään tilaansa. Maaseutulautakunta voi hakemuksesta siirtää sitoumuksen entiseltä haltijalta uudelle haltijalle, jos koko maatila siirtyy sellaiselle viljelijälle, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset eikä alkuperäinen sitoumuksen antaja jatka maatalouden harjoittamista

Siirtotapauksessa viljelyä jatkavan viljelijän on noudatettava sitoumusehtoja aiemman viljelijän antaman sitoumusajan, joka päättyy ympäristötuen osalta 31.5.2005 ja luonnonhaittakorvauksen osalta 10.10.2005.

Sitoumuksen antaja: Siirron hakija: Siirron
peruste:
Niskanen Tauno Niskanen Mikko Tilakauppa 1.4.2004
Matilainen Raili ja Jari Matilainen Jari Tilakauppa
8.1.2004
Marin Reijo Marin Ville Tilakauppa 30.4.2004

Ehdotus:

Maaseutuasiamies: Maaseutulautakunta hyväksyy edellä mainittuja koskevat luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumusten siirrot uusille haltijoille alkuperäisin sitoumusehdoin.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.©