Poistuminen | Toimielimet | Maaseutulautakunta | Pöytäkirja 24.08.2004

Maaseutulautakunta
Kokous 24.08.2004 / Pykälä 18Maaseutulautakunta § 18 24.08.2004

TIEDOKSISAATOT JA TOIMENPITEET

MAASLTK § 18

Maksetut kehittämisavustukset:
-Suomen kotieläinjalostusosuuskunta, jalostussuunnitelmat 10.5.2004 291,09, 13.6.2004 242,21 ja 19.7.2004 100,00 €.
- Malila Reijo Visu 51,72 €, Siljander Kauko salaojasuunnitelma 48,16 €, Vesamäki Kari Jasu-suunnitelma 42,00 €, Ahola Mika Visu 40,40 €.
- Piiriagrologin tilakohtainen tukineuvonta ynteensä 35 tilaa
1620,00 €.

Ehdotus:

Maaseutuasiamies: Lautakunta hyväksyy tiedoksisaatot ja toimenpiteet.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.©