Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 01.09.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 01.09.2004 / Pykälä 95


Edellinen asia | Seuraava asia

Perusturvalautakunta § 95 01.09.2004

TALOUSARVIO 2005 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 PERUSTURVA

973//2004

PETU § 95

Kaupunginhallitus on antanut toimielimille talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet, joiden mukaan tavoitteiden asettelussa on huomioitava strategioissa esitetyt tavoitteet.

Perusturvassa on laadittu ehdotus vuoden 2005 talousarviota ja vuosia 2006-2007 koskevaa toimintasuunnitelmaa varten.

(Liite nro 1)

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Lautakunta hyväksyy vuoden 2005 talousarvion ja vuosia 2006-2007 koskevan toimintasuunnitelman liitteen numero 1ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©