Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 01.09.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 01.09.2004 / Pykälä 97Perusturvalautakunta § 97 01.09.2004

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTITOIMINNAN MUUTOKSET

971//2004

PETU § 97

Paikkakuntamme päivähoidontarpeissa tapahtuneiden muutostan ja perusturvan tilajärjestelyjen takia ryhmäperhepäivähoidossa on tehty vastaavia järjestelyjä kuluvan vuoden aikana.

Repolan kiinteistö vapautuu kokonaan ryhmäperhepäivähoidon käyttöön kun koululaisteniltapäiväkerho ja esiopetusryhmä siirtyvät Ikosen koululle. On luontevinta keskittää yöhoito, esiopetusikäisten ja koululaisten sekä heidän pienempien sisarustensa vuoropäivähoito Ikosen koulua lähimpänä olevaan Repolan kiinteistöön, johon tilojen puolesta voidaan perustaa kaksi eri hoitoryhmää. Vastaavasti kaksi Rillankivi Oy:n vuokratiloissa ollutta ryhmäperhepäiväkotia on voitu lakkauttaa 16.8.2004 alkaen.

Koska päivähoidontarve on kasvanut erityisesti Hiidenkylän suunnassa, on yhteistyössä koulutoimen ja teknisen toimen kanssa kartoitettu toimintaan sopivia tiloja Hiidenkylän koululla ja siellä aiemmin koulun ja leikkitoiminnan käytössä ollut opettajan asunto on kunnostettu ryhmäperhepäiväkotikäyttöön sopivaksi ja toiminta aloitettu 16.8. 2004. Kotiin on sijoitettu 14 lasta, joista 3 päiähoitoa tarvitsevia pieniä koululaisia. Hiidenkylän lasten vanhemmista suurin osa käy töissä Pihtiputaalla ja Haapajärvellä ja heidän olisi kohtuutonta kuljettaa lapsia hoitoon Pyhäsalmeen. Päivähoidon ostaminen Hiidenkylän lapsille Pihtiputaalata ja Haapajärveltä on lopetettu. Haapajärvi ostaa yhdelle lapselle päivähoitopaikan Hiidenkylän toimipisteestä, joka on nimetty Kontiolan ryhmäperhepäiväkodiksi.

Repolan kiinteistössä on edelleenkin leikkitoiminnan toimistotilat ja Hiidenkylällä kerran viikossa toimiva leikkikerho käyttää samoja tiloja ryhmäperhepäiväkodin kanssa.

Toiminnan laajentumisesta ja tilamuutoksista johtuvat lisämäärärahatarpeet esitetään perusturvalautakunnalle toisen osavuosikatsauksen yhteydessä mahdollisesti laadittavassa lisätalousarviossa.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hyväksytään ylläesitetyt järjestelyt.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimilisesti.©