Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 01.09.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 01.09.2004 / Pykälä 98Perusturvalautakunta § 98 01.09.2004

YÖHOITOKOKEILUN VAKINAISTAMINEN OSAKSI KOTIHOITOA

972/2.212/2004

PETU § 98

Yöhoito alkoi kokeiluna syyskun 2003 alussa ja se jatkuu vuoden 2004 loppuun asti. Huhtikuun 2004 loppuun mennessä asiakkaita kokeilun piirissä on ollut 21.

Asiakaskyselyn mukaan vanhukset ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun ja toivovat toiminnan jatkuvan. Yöhoidon turvin kotona asuminen on koettu turvallisemmaksi. Vanhusten turvallisuus on myös omaisille tärkeää; useat omaiset asuvat muilla paikkakunnilla eivätkä voi osallistua vanhusten hoitoon.

Yhteistyötahot (vuodeosasto, Karpalokoti, Köpsinrinne, työkeskus ja mielenvireyskeskus) kokivat kotiutusten tapahtuneen nopeammin ja turvallisemmin kuin aiemmin. Vanhusten yöllinen yhteydenottotarve terveydenhuollon toimipisteisiin on vähentynyt. Kotihoidon työntekijät ovat voineet turvallisin mielin jättää vanhuksen yöksi kotiin.
Usean vanhuksen kohdalla laitokseen tai palveluasumiseen muuttaminen on siirtynyt useita kuukausia. Osa henkilöistä, joille syksyllä 2003 suunniteltiin laitos- tai palveluasumista, asuu yöhoidon turvin edelleen kotona.

Yöhoito on toiminut ostopalvelunan Pyhäjärven Moniosaajilta. Yöhoitajina on toiminut kaksi lähihoitajaa, jotka työskentelevät vuoroviikoin. Sekä vanhukset että kotihoito on kokenut järjestelyn hyväksi ja toimivaksi.

Hoito- ja vanhustyönjohtaja: Esitän yöhoidon jatkamista yöpartiona keskustaajaman alueella. Toimivin ja kokaistaloudellisin ratkaisu on jatkaa toimintaa ostopalveluna.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättäisi yöhoitotoiminnan vakinaistamisen osaksi kotihoitoa 1.1.2005 lukien. Toiminta esitetään vakinaistettavaksi ostopalveluna ja kilpailuttamisen vuoksi päätös asiasta tulee saada ennen muuta talousarviokäsittelyä.

Samassa yhteydessä kilpailutetaan myös muut ostopalvelut kute turvahälytysten vastaanotto ja sotainvaliditalouksien siivouspalvelut.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©