Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 02.09.2004

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 02.09.2004 / Pykälä 31Vapaa-aikalautakunta § 31 02.09.2004

KANSALAISOPISTON KURSSIMAKSUT

975/0.031/2004

VAPAALTK § 31

Kansalaisopiston kurssimaksuja on tarkistettu viimeksi viisi vuotta sitten. Verrattuna naapuriopistojen ja valtakunnalliseen tasoon Pyhäjärven kansalaisopiston oma tulorahoitus on ollut hyvin alhainen. Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven kansalaisopisto ovat julkaisseet yhteisen opinto-oppaan elokuussa 2004, ja sitä varten haluttiin yhtenäistää maksut ja maksujen laskentaperusteet. Toimenpiteellä valmistellaan myös alueellisen kansalaisopiston perustamista.

Aiemmin Pyhäjärvellä kurssimaksut määriteltiin pelkästään suunniteltujen tuntien perusteella. Uudessa käytännössä maksut määritellään sekä tuntien että todellisten kustannusten perusteella, liite nro 2.


Ehdotus:

Valmistelun ehdotus, va kansalaisopiston rehtori: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy ryhmäkoot ja kurssimaksut liitteen nro 2 mukaisina ja ne otetaan voimaan 1.8.2004 alkaen.

Ehdotus:

va. nuorisosihteeri: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy ryhmäkoot ja kurssimaksut liitteen nro 2 mukaisina ja ne otetaan voimaan 1.8.2004 alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©