Poistuminen | Toimielimet | Maaseutulautakunta | Pöytäkirja 16.11.2004

Maaseutulautakunta
Kokous 16.11.2004 / Pykälä 21Maaseutulautakunta § 21 16.11.2004

LUONNONHAITTAKORVAUS- JA YMPÄRISTÖTUKISITOUMUKSEN SIIRTÄMINEN

954/0.063/2004

MAASLTK § 21

Vuonna 2000 on luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea hakenut viljelijä sitoutunut viideksi vuodeksi viljelemään tilaansa. Maaseutulautakunta voi hakemuksesta siirtää sitoumuksen entiseltä haltijalta uudelle haltijalle, jos koko maatila siirtyy sellaiselle viljelijälle, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset eikä alkuperäinen sitoumuksen antaja jatka maatalouden harjoittamista.

Siirtotapauksessa viljelyä jatkavan viljelijän on noudatettava sitoumusehtoja aiemman viljelijän antaman sitoumusajan, joka päättyy ympäristötuen osalta 31.5.2005 ja luonnonhaittakorvauksen osalta 10.10.2005.

Sitoumuksen antaja: Siirron hakija: Siirron
peruste:
Savolainen Veikko Savolainen Kimmo Tilakauppa
ja Niina 29.10.2004

Ehdotus:

Maaseutuasiamies: Maaseutulautakunta hyväksyy luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötuksitoumusten siirrot uusille haltijoille alkuperäisin sitoumusehdoin.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.©