Poistuminen | Toimielimet | Maaseutulautakunta | Pöytäkirja 16.11.2004

Maaseutulautakunta
Kokous 16.11.2004 / Pykälä 24Maaseutulautakunta § 24 16.11.2004

TIEDOKSISAATOT JA TOIMENPITEET

MAASLTK § 24 Maksetut EU-kansalliset tuet:
27.9.2004 Luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki vuodelta 2004 2.018.338,77 €.

Maksetut kehittämisavustukset:
-Itikka Lihapolar terveet porsaat hanke 2.11.2004 37,18 €.
-Suomen kotieläinjalostusosuuskunta 8.9.2004 400,00 € ja
9.11.2004 600,00 €.
-Puutarhan kukka, sukupolvenvaihdos kimput 89,00 €.
-Lauri Kivelä sukupolvenvaihdos viirit 5 kpl, 250,00 €
-Metsänhoitoyhdistys 18.8.2004 43,60 €, 15.9.2004 11,10 €.
-Piiriagrologin laatimat Visu-suunnitelmat 28 tilaa yhteensä 1686,40 €.
-Siljander Kauko, salaojasuunnitelma 148,00 €.
-Pennanen Helge, salaojasuunnitelma 500,00 €.
-Ahola Kaarina, Visu-suunnitelma 55,70 €,
-Matinniemi Esko, Visu-suunnitelma 51,70 €
-Rauha Esa, metsänhoitosuunnitelma 76,00 €.

Ehdotus:

Maaseutuasiamies: Lautakunta hyväksyy tiedoksisaatot ja toimenpiteet.©