Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 28.09.2004

Koululautakunta
Kokous 28.09.2004 / Pykälä 83Koululautakunta § 83 28.09.2004

SIVISTYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

KOULULTK § 83

Seuraavat koululautakunnan alaiset viranahaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 2.

-sivitysjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.6. - 15.9.2004
-koulunjohtajien/rehtoreiden viranhaltijapäätökset ajalta 1.6. - 15.9.2004.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää
1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen ja
2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä koululautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Koululautakunta päätti esityksen mukaisesti.©