Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 28.09.2004

Koululautakunta
Kokous 28.09.2004 / Pykälä 85Koululautakunta § 85 28.09.2004

LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2004 - 2005

KOULULTK § 85
Sivistystoimen johtosäännön mukaan koululautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat.

Kokouksessa käsitellään lukion, Salmen koulun, Ikosen, Ruotasen, Rannankylän, Jokikylän, Parkkiman, Emoniemen, Emolahden ja Hiidenkylän koulujen lukuvuosisuunnitelmat.

Oheismateriaali nro 4 ennakkotutustumista varten.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat.

Päätös:

Kokouksessa Maija Hyvönen ja Tapio Laakso esittelivät koulujensa lukuvuosisuunnitelmat.

Lautakunta hyväksyi lukion, Salmen koulun, Ikosen, Ruotasen, Rannankylän, Jokikylän, Parkkiman, Emoniemen, Emolahden ja Hiidenkylän koulujen lukuvuosisuunnitelmat.©