Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.10.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 27.10.2004 / Pykälä 107


Edellinen asia | Seuraava asia

Perusturvalautakunta § 107 27.10.2004

LAUSUNTO PPSHP:N ALUEELLISISTA KEHITYSEHDOTUKSISTA

1025//2004

PETU § 107

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on pyytänyt peruskunnilta lausuntoa alueellisista kehitysehdotuksistaan lähinnä laboratorio- ja kuvantamispalvelujen osalta.

Nivala-Haapajärven seutukunnan kuntien johtavat lääkärit ovat keskustelleet laboratorio- ja kuvantamisyhteistyötä seutukunnan alueella ja päätyneet johtopäätökseen, että alueen kaikki kunnat säilyttävät ainakin jonkinasteiset laboratoriopalvelut omassa kunnassa ja että kuvantamispalvelut säilytettäisiin Nivalassa, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä.

Pyhäjärvellä on tällä hetkellä kunnan omalla kustannuksella hankittu suojattu yhteys (VPN) sairaanhoitopiiriin, jota kautta on käytössä lähete-palaute -järjestelmä. Myös HL7 on käytössä laboratorion osalta. Käsittääksemme myös kuvantamisyhteydet näitä yhteyksiä käyttäen on mahdollista järjestää.
Seutukunnan alueella on yhteinen sisäinen verkko, jossa mukana ovat kaikki alueen kunnat (ylläpitäjä PPO), jota voitaneen käyttää myös seudun sisäiseen digitaaliseen kuvien siirtoon.

Alueen kunnissa (Reisjärveä lukuunottamatta) on käytössä Effica -ohjelma. Päivystys hoidetaan Haapajärven ja Pyhäjärven toimesta (mukana myös Kärsämäki ja Reisjärvi). Arkiyöpäivystyksestä on sopimus Oulaskankaan sairaalan kanssa.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja ja johtava lääkäri: Todetaan, että Pyhäjärven kaupunki suhtautuu myönteisesti Oulaskankaaseen Oulun eteläisen seutukeskuksena ja tukeutuu siihen esim. päivystyspalvelujen osalta.
Omana toimintanaan kaupunki haluaa jatkaa laboratorio- ja kuvantamispalveluja suurin piirtein nykyisessä laajuudessa.
Kaupungin käsityksen mukaan perusverkot ko. palvelujen järjestämiseen ovat jo kaupunkimme osalta olemassa (yhteydet shp:iin ja seudun sisäinen verkko).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©