Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.10.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 27.10.2004 / Pykälä 110Perusturvalautakunta § 110 27.10.2004

SOTAINVALIDIEN ASUNTOJEN SIIVOUS

1023/2.212/2004

PETU § 110

Pyhäjärven kaupunki on pyytänyt tarjousta yli 20%:n invaliditeetin omaavien sotainvalidien omassa kodissa tapahtuvasta siivouksesta ajalle 1.1.2005-31.12.2007. Tarjouspyyntö on julkaistu 29.9.2004 Kalajokilaakso, Iisalmen Sanomat ja Pyhäjärven Sanomat lehdissä.

Määräaikaan (15.10.2004) mennessä tarjouksen jättivät
Engel Palvelut Oy 1
Koti- ja siivouspalvelu Pirjo Ruuska
Pyhäjärven 4H –yhdistys ry
Pyhäsalmen Moniosaajat Osk
Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saari

Tarjousten hintavertailu tarjouspöytäkirjassa (liite nro 3)

Tarjousten arvioinnissa otetaan huomioon siivouspalvelujen kokonaishinta (90%) ja laatutekijät (10%). Laatukriteereinä käytetään henkilöstön koulutustasoa, henkilöstön kokemusta ja palvelun toimintavarmuutta.

Laatutekijöitä arvioitaessa henkilöstön ilmoitettu koulutustaso oli paras Koti- ja siivouspalvelu Pirjo Ruuskalla ja Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saarella. Kaikilla tarjoajilla on kokemusta siivoustyöstä. Tarjousasiakirjoissa ilmoitettu palvelun toimintavarmuus on paras Pyhäsalmen moniosaajilla ja Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saarella. Lähes samanhintainen Pyhäjärven 4H-yhdistys ei selvittänyt laatukriteereinä käytettävää koulutustasoaan ja toimintavarmuuttaan.

Valmistelun ehdotus:
Hoito-ja vanhustyönjohtaja: Esitän sotainvalidien asuntojen siivouksen ostamista kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja laadukkaimpana Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saarelta.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hankitaan sotainvalidien asuntojen siivouspalvelu Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saarelta ajalla 1.1.2005-31.12.2007 tarjouksen mukaiseen hintaan. Valtuutetaan hoito- ja vanhustyönjohtaja Corinne Soini valmistelemaan ko. sopimus.

Päätös:

Keskustelun jälkeen Anneli Hurtig esitti Jari Aittokosken kannattamana, että palvelut ostetaan 4 H -yhdistykseltä. Risto Kähärä kannatti perusturvajohtajan esitystä. Suoritetussa äänestyksessä Anneli Hurtigin esitys sai 4 ääntä ja perusturvajohtajan esitys 4 ääntä.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee ja koska lautakunnan puheenjohtaja oli kannattanut perusturvajohtajan esitystä, perusturvajohtajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Jäsen Katja Korkiakoski esteellisenä poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.©