Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.10.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 27.10.2004 / Pykälä 111Perusturvalautakunta § 111 27.10.2004

TURVAPALVELUT AJALLE 1.1.2005-31.12.2007

1022/2.212/2004

PETU § 111

Pyhäjärven kaupunki on pyytänyt tarjousta vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden turvahälytysten vastaanottamisesta ja tarvittavan avun järjestämisestä ajalle 1.1.2005 - 31.12.2007. Tarjouspyyntö on julkaistu 29.9.2004 Kalajokilaakso, Iisalmen Sanomat ja Pyhäjärven Sanomat lehdissä.

Määräaikaan (15.10.2004) mennessä tarjouksen antoi Pyhäjärven Vartiointi KY. Hintatiedot tarjouspäytäkirjassa (liitenro 4)

Valmistelun ehdotus:
Hoito- ja vanhustyönjohtaja: Esitän Pyhäjärven Vartiointi KY:n tarjousta hyväksyttäväksi turvapalvelujen hoitamiseksi ajalle 1.1.2005 - 31.12.2007.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hyväksytään turvapalveluitten hankkiminen Pyhäjärven Vartiointi KY:ltä ajalla 1.1.2005-31.12.2007 valmistelun ehdotuksen mukaisesti tarjouksessa esitettyyn hintaan. Valtuutetaan hoito- ja vanhustyön johtaja Corinne Soini valmistelemaan sopimus ko. palveluitten hankkimisesta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©