Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.10.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 27.10.2004 / Pykälä 113Perusturvalautakunta § 113 27.10.2004

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1. - 30.9.2004

682/0.012/2004

PETU § 113


Perusturvajohtaja:Merkitään tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1. - 30.9.2004

Perusturvajohtaja palvelulisät 19 - 20
(Kumpulainen) koulutuspäätös 93 - 125 virkavap./työloma 41 - 42
Johtava lääkäri virka/työsuhteet 48 - 55
(Jääskeläinen) vuosilomat ei päät.
virkavap./työlomat ei päät.
hankintapäät. ei päät.
Johtava sosiaalitt. toimeentulotuki 96 - 103
(Ruotsalainen) huolto- ja tap.oik. 35 - 39
elatussopimus 33 - 39 virkavap./työloma 41 - 43
työ- ja virkasuhdep. - 3
Hoito- ja vanhustyönj. henkilöstöpäät. 290 - 324
(Soini) työhönottop. 64 - 66
asiakasmaksup. 195 - 204
hoitomaksut (pitkäaik.) ei ole
hankintapäätös ei ole
Vastaava terveydenhoit. vuosilomat 59 - 66
(Lehtomäki)
Toimistosihteeri vuosilomapäätös 51 - 58 (Koirikivi) työhönottopäätös 10 - 11
hankintapäätös ei ole
Vastaava hammaslääkäri työ- ja virkasuhteet ei ole
(Lapinoja) vuosilomapäätös 22 - 23
virkavap./työloma 35 - 38
Laboratoriohoitaja vuosilomap. 10 - 11
(Perälä) työhönottop. ei päät.
Fysioterapeutti työhönottopäätös 7 - 8 (Haikara) sairasloma 3 - 5
virkavap./työloma ei ole
vuosiloma 8 - 8
Vs. vastaava ohjaaja sosiaalihuoltopäätös ei ole
(Joro) hankintapäätös ei ole
muut päätökset 50 - 54 Erityistyöntekijä sosiaalihuoltop. 39 - 42 (Jääskeläinen) työhönottop. 1 - 10
Päiväkodin johtaja vuosilomapäätös 42 - 46
(Maliniemi) työhönottopäätös 18 - 21
hoitoonottop. 101 - 213
hoitomaksupäätös 48 - 137
Erit.lastentarh.op. henkilöstöpäätös ei ole
(Karvonen) esikouluun ottop. ei ole Lastenhoitaja henkilöstöpäätös ei ole (Tikkanen)

Psykologi virka/työsuhde 3 - 4
(Niemi) vuosiloma 14 - 15
virkavap./työloma 20 - 21
asiakasmaksupäät. 1 - 2

Erikoissairaanhoit. hoitosop.päät. -
(Pöllänen)
Kotihoidonohjaaja henkilöstöasiat 141 - 173
(Raappana) työ/virkasuhteet 92 - 110
koti- ja tukipalv.päät. ei ole
SI koti- ja tukip. ei ole
kotihoitop. 356 - 379
Vastaava osastonhoitaja työhönotto 33 - 35 (Rönkä) vuosiloma 36 - 41
sairasloma 32 - 36
Osastonhoitaja virka/työsuhde 103 - 118
(Mäkinen) vuosilomat 98 - 105
virkavap./työlomat 94 - 108
hankintapäät. ei ole
Sosiaalityöntekijä toimeentulotuki 367 - 403
(Jokela)
Sosiaalityöntekijä toimeentulotuki 427 - 472
(Jauhiainen)
Sosiaaliohjaaja toimeentulotuki 413 - 462
(Lapinkoski)
Sosiaaliohjaaja toimeentulotuki 291 - 330
(Kulju) elatusturva 32 - 38
Sosiaaliohjaaja toimeentulot., vamm.p. 120 -
(Maksimainen)
Päivähoidonohjaaja maksupäätös 303 - 363 Lipponen) sijoituspäätös 306 - 363
työhönottopäätös 19 - 36
työpisteen määritysp. 26 - 36
lomapäätös 60 - 71 kuukausipalkan määr. 19 - 28
keskeytyspäätös 36 - 37
hankintapäätös ei ole Päivätoiminnanohj. päätökset 10 - 12
(Matintalo)
Vast.sh:n sij. päätökset 113 - 122
(Konola)
Asumispalv.ohj. työhönottopäät. 54 - 57
(Salo)

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin . Otto-oikeutta ei käytetä.©