Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 08.11.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 08.11.2004 / Pykälä 324Tekninen lautakunta § 117 28.10.2004
Kaupunginhallitus § 324 08.11.2004

NOPEUSRAJOITUSTEN MUUTOSESITYKSIÄ / LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄN ESITYKSET

1034/4.431/2004

TEKLA § 117

Pyhäjärven liikenneturvallisuustyöryhmä on kokouksessaan 20.10.2004 tehnyt muutamia esityksiä koskien yleisten teiden nopusrajoituksia.

1. Pyhäjärventien nopeusrajoituksen muutos
Työryhmä esittää, että taajaman merkki siirrettäisiin Puistotien kohdalle ja nopeusrajoitus nostettaisiin Puitotien risteyksen kohdalta kirkonkylälle nykyisen 40 km/h nopeusrajoitusmerkkiin asti. Työryhmän esitykseen liittyy ehto, että Pyhäjärven tielle tulee saada koko matkalle tievalaistus. Tielaitoksen mukaan valaistus voitaisiin saada kohtuuajassa, mikäli kaupunki osallistuu rakentamiskustannuksiin 50 %:lla.

2. Valtatie 27 nopeuden muutos välillä Vaskikellon-risteys- Pyhäjäven silta.
Työryhmä esittää, että vt-27 nopeus muutettaisiin vt-4 risteyksestä Pyhäjärven ylittävälle sillalle asti 80 km/h:ksi. Perusteluina esitykselle työryhmä esittää, että nykyisin talvinopusrajoitus on 80 km/h ko. tieosalla ja tielle lisääntyvä työpaikkaliikenne Pyhäsalmen ja risteysalueen välillä.

3. Vt- 4 nopeus Vaskikellon risteysalueella
Työryhmä esittää, että vt-4 Vaskikellon risteysalueella muutettaisiin 60 km/h koska kaikista yrityksistä huolimatta risteys on vaarallinen

Oheismateriaali nro 60 Liikenneturvallisuustyöryhmän muistio.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen Oulun tiepiirin tiehallinnolle esitettäväksi
1. Pyhäjärventien nopeusrajoituksen muutos.
Nopeusrajoitus muutetaan Pyhäjärventielle välille Puistotien risteys - kirkonkylällä oleva 40 km/h nopusrajoitusmerkki. Pyhäsalmen taajamaa osoittava merkki siirretään nykyiseltä paikalta Puistotien risteykseen. Kaupunki sitoutuu osallistumaan Pyhäjärventien tievalaistuksen rakentamiseen 50 %:lla.

2. Valtatie 27 nopeuden muutos välillä Vaskikellonristeys - Pyhäjärven ylittävä silta.
Nopeusrajoitus muutetaan työryhmän esityksen mukaisesti pysyvästi 80 km/h välillä Vaskikellon risteys - Pyhäjärven ylittävä silta.

3. Valtatie-4 nopeus Vaskikellon risteysalueella.
Nopeusrajoitus muutetaan esityksen mukaisesti Vaskikellon risteysalueella 60 km/h.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 324

Oheismateriaalina nro 16 liikenneturvallisuustyöryhmän muistio.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy Tiehallinnolle esitettäväksi nopeusrahoitukset liikenneturvallisuustyöryhmän ja teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, kuitenkin siten, että Pyhäjärventien tievalaistus tulee toteuttaa vuosien 2004-2005 aikana, muutoin kaupungin sitoumus 50 % osallistumisesta kustannuksiin raukeaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©