Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 08.11.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 08.11.2004 / Pykälä 325Tekninen lautakunta § 118 28.10.2004
Kaupunginhallitus § 325 08.11.2004

VESILIIKENTEEN NOPEUSRAJOITUS VT-27 SILLAN JA LOSSINRANNAN VÄLILLE

1034/4.431/2004

TEKLA § 118

Pyhäjärven liikenneturvallisuustyöryhmä on kokouksessaan 20.10.2004 päättänyt esittää 9 km/h vesiliikenteen nopeusrajoitusta välille Lossinranta - vt-27 silta.

Kyseisellä alueella on veneväylä kapea ja Lossinrannassa on yleinen uimaranta, jotka puoltavat nopeusrajoituksen asettamista.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle liikenneturvallisuustyöryhmän 9 km/h nopeusrajoituksen asettamista vt-27 sillan ja Lossinrannan välille.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 325

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikenneturvallisuustyöryhmän ja teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti esitettäväksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 9 km/h nopeusrajoituksen asettamista vt-27 sillan ja Lossinrannan välille.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©