Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 08.11.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 08.11.2004 / Pykälä 330Kaupunginhallitus § 330 08.11.2004

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 09.-29.10.2004

724/0.012/2004

KHALL § 330

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 19.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©