Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 08.11.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 08.11.2004 / Pykälä 332Kaupunginhallitus § 332 08.11.2004

E-BIZNET -SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA VERKOSTOITUMISPROJEKTI / KUNTAOSUUS

1050/0.041/2004

KHALL § 332

Centria tutkimus ja kehitys 13.10.2004 kirjellään laskuttaa E-BizNet -sähköisen liiketoiminnan kehittämis- ja verkostoitumishankkeen Pyhäjärven kuntaosuutta 400 € vuodelle 2004 ja 400 € vuodelle 2005.

Projektin tavoitteena on laajentaa Pohjois-Pohjanmaan sähköisen liiketoiminnan osaamista luomalla ja kehittämällä E-BizNet -verkosto- ja tietopalvelutoiminta ja virtuaalinen e-business -opetusympäristö. Projektin tuloksena multipolisverkostoon ja RFM -polikseen syntyy uusia palveluja ja uusia osaajia. Toiminnan lähtökohtana on yritystysten työorganisaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen innovatiivinen yhteistyö.

Projekti sisältää kolme rahoitushakemusta: E-BizNet -palveluverkosto/tietopankki moduuli, Virtuaalinen e-business -opetusmoduuli ja sen investointiosa. Hankkeille on olemassa Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun lääninhallituksen rahoituspäätökset.

Hanketta hallinnoi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Centria tutkimus ja kehitys Haapajarvi. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2003-31.12.2005.

Oheismateriaalina nro 1 hankkeen projektisuunnitelma sekä kustannus- ja rahoituslaskelma.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää Pyhäjärven kaupungin kuntaosuuden E-Biznet -hankkeelle 400 € vuodelle 2004 ja 400 € vuodelle 2005.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©