Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 30.11.2004

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 30.11.2004 / Pykälä 35Vapaa-aikalautakunta § 35 30.11.2004

ANOMUKSET KANSALAISOPISTON KURSSIMAKSUJEN MUUTOKSISTA

1068/0.031/2004

VAPAALTK § 35 Kansalaisopistolle on tullut kolme anomusta, jotka koskevat kurssimaksujen muutoksia:

Eläkeläiset r.y. anoo 50 %:n alennusta eläkeläisten liikuntapiirin vuosimaksuun, joka on 25 €/osallistuja (liite 2). Perusteluina on liia korkea maksu eläkeläisille.

Kirkonkylän kyläkirjapiiri pyytää vapautusta kurssimaksusta, joka on 38 €. Tätä perustellaan sillä, että kyläkirja- ja kylähistoriapiirit ovat yleishyödyllistä ja merkittävää tallennustyötä tekeviä ryhmiä (liite 3).

Vuohtomäen kylähistoriapiirin opiskelijat pyytävät kylähistoriapiirin opintomaksujen poistamista (38€/opiskelija). Perusteluna on, että opiskelijoiden kokoama kylähistoriatietous tulee aikanaan kaikkien asiasta kiinnostuneiden luettavaksi ja käyttöön (liite 4).

Valmistelun ehdotus, va. kansalaisopiston rehtori:

Eläkelaisten liikuntapiirin vuosimaksu pdietään ennallaan, sillä muussa tapauksessa kaikkien eläkelaisten kurssimaksut eri piireissä tulisi saman periaatteen mukaan alentaa. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, sillä kurssimaksutuotot ovat tärkeä osa opiston rahoitusta.

Kirkonkylän kyläkirjapiirin osallistujat vapautetaan kurssimaksuista lukuvuonna 2004-2005, sillä osallistujien tekemä koko kaupungille tärkeä historian keruu- ja tallennustyö jäisi ilman heidän panostaan todennäköisesti kokonaan tekemättä. Saman periaatteen mukaan tulee kurssimaksuista vapauttaa myös Vuohtomäen kylähistoriapiiri.

Ehdotus:
Esittelijän ehdotus, va nuorisosihteeri:
Esitän valmistelun hyväksymistä.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.©