Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 30.11.2004

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 30.11.2004 / Pykälä 36Vapaa-aikalautakunta § 22 03.06.2004
Vapaa-aikalautakunta § 36 30.11.2004

KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2004

898/0.045/2004

VAPAALTK § 22 Määräaikaan 27.4.2004 mennessä kulttuuriavustusta hakeneet liitteenä nro 3.

Ehdotus:
Esittelijän ehdotus, nuorisosihteeri:
Teen kulttuuriavustuksista
1.820 € seuraavan jakoesityksen:

Emoniemen Kirkonkylä ry 200 €
- perinnetiedon ja kulttuurin tallentaminen
”Kyläkirjan Teko”

Jokikylän-Ruhkala kyläyhdistys 200 €
- kylälehden teko / digikamaran hankinta

Pyhäjärven lapsi- ja nuorisoteatteri 220 €
- uuden näytelmän toteuttamiseen ja kun
toiminta käynnistyy

Pyhäsalmen mieslaulajat 200 €
- konserttien järjestämiseen
- olemme käytettävissä kaupungin alueella
tapahtuvissa juhlatilaisuuksissa

Pyhäjärvi-Seura ry 200 €
- kotiseutuperinne Ollintuokio, museo,
ryhmäesittelyt, asiantuntijalausunnot

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry 200 €
- toukosiunaus matkakulut
- retki piirin kirkkopyhään

Kynäilypiiri 150 €
- Antologian ”Sana-albumi” kokoaminen

Kirjoittajayhdistys Inspis ry 150 €
- seutukunnallinen yhdistys
- kirjoittajayhdistyksen 10-vuotisjuhlalehti

Kynkkä ry Mielenterveysyhdistys 200 €
- virkistystoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja
heidän läheisilleen
- teatterimatkaan, liikuntaan ym.

Pyhäjärven Nativa ry 100 €
- tukihenkilötoimintaan, tarinatupaan

Yksityishenkilöille avustusta ei myönnetä.
Avustussummat maksetaan tositteita vastaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
VAPAALTK § 36

Pyhäjärven lapsi- ja nuorisoteatteri ei ole alkanut valmistaa uutta näytelmää kuluvana syksynä. Vastaavasti kansalaisopisto on aloittanut lasten kuvataiteen perusopetuksen, jota varten tarvitaan paljon nopeasti kuluvia tarvikkeita, kuten värejä ja papereita.

Valmistelun ehdotus, va. kansalaisopiston rehtori:

Lapsiteatterin käyttämättä jäänyt avustus siirretään kansalaisopis- tolle, joka hankkii sillä lasten kuvataidekoulun tarvikkeita.

Ehdotus:
Esittelijän ehdotus, va. nuorisosihteeri:

Esitän valmistelun hyväksymistä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©