Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.11.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 24.11.2004 / Pykälä 125Perusturvalautakunta § 125 24.11.2004

IRTOSOLU- JA PAD -TUTKIMUKSET V. 2005

1067/2.231/2004

PETU § 125

Pyhäjärven perusturva on pyytänyt tarjoukset ostopalveluina hankittavista irtosolu- ja PAD -tutkimuksista vuonna 2005 seuraavilta yrittäjiltä:
-Puijon Solu- ja kudoslaboratorio Oy, KUOPIO
-Suomen Syöpäyhdistyksen Patologian laboratorio, Oulu
-Patologian laboratorio Onco Oy, TRE

Määräajan (12.11.2004) kuluessa tarjouksensa antoivat:
-Suomen Syöpäyhdistyksen Patologian laboratorio / Oulu,
-Puijon Solu- ja kudoslaboratorio Oy / KUOPIO
-Patologian laboratorio Onco Oy / TRE sekä
Cancenter Oy Patologian laboratorio /Hki

Liitetiedostona nro 8 tarjouspöytäkirja liitteineen.

Ehdotus:

Perusturva johtaja: Hankitaan irtosolu- ja PAD -tutkimukset vuonna 2005 Suomen Syöpäyhdistyksen patologian laboratoriosta Oulusta, koska suurimmat näyteryhmät (normaalit irtosolututkimukset ja joukkotarkastusnäytteet) ovat heidän tarjouksessaan hinnoiltaan edullisimmat. Lisäksi ko. laboratorio ei tarvitse erillisiä lähetteitä, vaan lähetteet voidaan tehdä terveyskeskuksen Effica -tietojärjestelmässä. Ko. laboratorion vastausaika on myös lyhin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©