Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.11.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 24.11.2004 / Pykälä 126Perusturvalautakunta § 126 24.11.2004

VAINAJIEN KULJETUS V. 2005

1063/2.226/2004

PETU § 126

Pyhäjärven perusturva on pyytänyt tarjouksia tarvittavista ostopalveluista vainajien kuljetuksia varten seuraavilta yrittäjiltä:
-Kukka- hautaus-, ja pitopalvelu Kotikuusi Oy
-Kukka ja hautauspalvelu Marleena Ky
-Nissilän Hautauststo

Kaikki antoivat tarjouksensa määräajan kuluessa (12.11.2004) tarjouksen liitteenä nro 9 olevan tarjouspöytäkirjan mukaisesti.


Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hankitaan mahdollisesti tarvittavat vainajien kuljetuspalvelut edullisimman tarjouksen tehneeltä Kukka-, hautaus- ja pitopalvelu Kotikuusi Oy:ltä tarjouksen mukaisin hinnoin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©