Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.11.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 24.11.2004 / Pykälä 127Perusturvalautakunta § 127 24.11.2004

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET VUODELLE 2005

1070//2004

PETU § 127

Lautakunta vahvistaa vuosittain ohjeet viranhaltijoille toimeentulotuen myöntämistä varten. Sosiaalityöntekijät ovat valmistelleet ohjeet liitteen nro 10 mukaisesti.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta vahvistaan ohjeet toimeentulotuen myöntämiselle liitteen nro 10 mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©