Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.11.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 24.11.2004 / Pykälä 128Perusturvalautakunta § 110 27.10.2004
Perusturvalautakunta § 128 24.11.2004

SOTAINVALIDIEN ASUNTOJEN SIIVOUS

1023/2.212/2004

PETU § 110

Pyhäjärven kaupunki on pyytänyt tarjousta yli 20%:n invaliditeetin omaavien sotainvalidien omassa kodissa tapahtuvasta siivouksesta ajalle 1.1.2005-31.12.2007. Tarjouspyyntö on julkaistu 29.9.2004 Kalajokilaakso, Iisalmen Sanomat ja Pyhäjärven Sanomat lehdissä.

Määräaikaan (15.10.2004) mennessä tarjouksen jättivät
Engel Palvelut Oy 1
Koti- ja siivouspalvelu Pirjo Ruuska
Pyhäjärven 4H –yhdistys ry
Pyhäsalmen Moniosaajat Osk
Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saari

Tarjousten hintavertailu tarjouspöytäkirjassa (liite nro 3)

Tarjousten arvioinnissa otetaan huomioon siivouspalvelujen kokonaishinta (90%) ja laatutekijät (10%). Laatukriteereinä käytetään henkilöstön koulutustasoa, henkilöstön kokemusta ja palvelun toimintavarmuutta.

Laatutekijöitä arvioitaessa henkilöstön ilmoitettu koulutustaso oli paras Koti- ja siivouspalvelu Pirjo Ruuskalla ja Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saarella. Kaikilla tarjoajilla on kokemusta siivoustyöstä. Tarjousasiakirjoissa ilmoitettu palvelun toimintavarmuus on paras Pyhäsalmen moniosaajilla ja Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saarella. Lähes samanhintainen Pyhäjärven 4H-yhdistys ei selvittänyt laatukriteereinä käytettävää koulutustasoaan ja toimintavarmuuttaan.

Valmistelun ehdotus:
Hoito-ja vanhustyönjohtaja: Esitän sotainvalidien asuntojen siivouksen ostamista kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja laadukkaimpana Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saarelta.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hankitaan sotainvalidien asuntojen siivouspalvelu Siivous- ja korjausompelupalvelu Riitta Saarelta ajalla 1.1.2005-31.12.2007 tarjouksen mukaiseen hintaan. Valtuutetaan hoito- ja vanhustyönjohtaja Corinne Soini valmistelemaan ko. sopimus.

Päätös:

Keskustelun jälkeen Anneli Hurtig esitti Jari Aittokosken kannattamana, että palvelut ostetaan 4 H -yhdistykseltä. Risto Kähärä kannatti perusturvajohtajan esitystä. Suoritetussa äänestyksessä Anneli Hurtigin esitys sai 4 ääntä ja perusturvajohtajan esitys 4 ääntä.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee ja koska lautakunnan puheenjohtaja oli kannattanut perusturvajohtajan esitystä, perusturvajohtajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Jäsen Katja Korkiakoski esteellisenä poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

PETU § 128

Pyhäjärven 4H -yhdistys ry on tehnyt yo. päätöksestä tutkintapyynnön markkinaoikeudelle, joka on lähettänyt asiasta vastinepyynnön Pyhäjärven kaupungille. Vastine on toimitettava Markkinaoikeuteen viimeistään 25.11.2004.

Perusturvajohtaja ja hoito- ja vanhustyönjohtaja ovat laatineet liitteen nro 12 mukaisen vastineen.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hyväksytään vastine Markkinaoikeudelle liitteen nro 12 mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Jäsen Katja Korkiakoski jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.©