Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.11.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 24.11.2004 / Pykälä 129Perusturvalautakunta § 129 24.11.2004

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2005

1073/0.031/2004

PETU § 129

Päivähoitolaki ja sosiaalipalvelumaksuja koskeva asetus määräävät kokopäivähoitomaksun suuruuden kunnallisessa päivähoidossa. Osapäivähoitomaksu on kunnan vahvistettava.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Vahvistetaan päivähoidon ja leikkitoiminnan asiakasmaksut vuonna 2005 seuraavasti:

1. Päivähoito: Voimassaolevan maksuasetuksen mukainen maksu ja maksun perusteet liitteen nro 11 mukaisesti.

Osa-aikaisen / osapäiväisen päivähoidon (keskimäärin alle 25 h/vko) hoitomaksu on 60 % lain määräämästä kokopäivämaksusta. Keskimääräinen viikkotuntimäärä saadaan jakamalla hoitosopimuksen mukainen kuukauden hoitotuntien määrä luvulla 4,3. Tilapäisen päivähoidon (hoitosuhteen kokonaiskesto 1 - 3 pv) maksu on 10 € / päivä.

2. Koululaisten iltapäiväkerho: Maksu muutetaan päivämaksuksi 2,50 € / päivä.

3. Kiertävä kerho: 17 € / lukukausi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©