Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.11.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 24.11.2004 / Pykälä 132Perusturvalautakunta § 132 24.11.2004

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1. - 31.10.2004

682/0.012/2004

PETU § 132

Perusturvajohtaja:Merkitään tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1. - 31.10.2004

Perusturvajohtaja palvelulisät ei ole
(Kumpulainen) koulutuspäätös 126 - 155 virkavap./työloma 43 - 45
Johtava lääkäri virka/työsuhteet 56 - 63
(Jääskeläinen) vuosilomat - 25
virkavap./työlomat - 34
hankintapäät. ei päät.
Johtava sosiaalitt. toimeentulotuki 104 - 107
(Ruotsalainen) huolto- ja tap.oik. 40 - 40
elatussopimus 40 - 42 virkavap./työloma 44 - 52
työ- ja virkasuhdep. ei ole
Hoito- ja vanhustyönj. henkilöstöpäät. 325 - 358
(Soini) työhönottop. 67 - 70
asiakasmaksup. 205 - 209
hoitomaksut (pitkäaik.) - 34
hankintapäätös ei ole
Vastaava terveydenhoit. vuosilomat 67 - 71
(Lehtomäki) työ - ja virkasuhdep. 1 - 2
Toimistosihteeri vuosilomapäätös 59 - 68 (Koirikivi) työhönottopäätös 12 - 12
hankintapäätös ei ole
Vastaava hammaslääkäri työ- ja virkasuhteet 4 - 4
(Lapinoja) vuosilomapäätös 24 - 24
virkavap./työloma 39 - 41
Laboratoriohoitaja vuosilomap. 10 - 11
(Perälä) työhönottop. ei päät.
Fysioterapeutti työhönottopäätös 9 - 9 (Haikara) sairasloma 6 - 6
virkavap./työloma ei ole
vuosiloma 9 - 9
Vs. vastaava ohjaaja sosiaalihuoltopäätös ei ole
(Joro) hankintapäätös ei ole
muut päätökset 55 - 61 Erityistyöntekijä sosiaalihuoltop. ei päät. (Jääskeläinen) työhönottop. ei päät.
Päiväkodin johtaja vuosilomapäätös 47 -57
(Maliniemi) työhönottopäätös 2 - 24
hoit.otto/maksu 214 - 253
Erit.lastentarh.op. henkilöstöpäätös ei ole
(Karvonen) esikouluun ottop. ei ole Lastenhoitaja henkilöstöpäätös - 7 (Tikkanen)

Psykologi virka/työsuhde 3 - 4
(Niemi) vuosiloma 14 - 15
virkavap./työloma 20 - 21
asiakasmaksupäät. 1 - 2

Erikoissairaanhoit. hoitosop.päät. -
(Pöllänen)
Kotihoidonohjaaja henkilöstöasiat 141 - 173
(Raappana) työ/virkasuhteet 92 - 110
koti- ja tukipalv.päät. ei ole
SI koti- ja tukip. ei ole
kotihoitop. 356 - 379
Vastaava osastonhoitaja työhönotto 36 - 39 (Rönkä) vuosiloma 42 - 44
sairasloma 37 - 39
Osastonhoitaja virka/työsuhde 119 - 135
(Mäkinen) vuosilomat 106 - 119
virkavap./työlomat 109 - 121
hankintapäät. ei ole
Sosiaalityöntekijä toimeentulotuki 404 - 441
(Jokela)
Sosiaalityöntekijä toimeentulotuki 473 - 512
(Jauhiainen)
Sosiaaliohjaaja toimeentulotuki 463 - 514
(Lapinkoski)
Sosiaaliohjaaja toimeentulotuki 331 - 360
(Kulju) elatusturva 39 - 40
Sosiaaliohjaaja toimeentulot., vamm.p. 120 - 143
(Maksimainen)
Päivähoidonohjaaja maksupäätös 364 - 517 Lipponen) sijoituspäätös 306 - 363
työhönottopäätös 19 - 36
työpisteen määritysp. 26 - 36
lomapäätös 72 - 87 kuukausipalkan määr. 29 - 30
keskeytyspäätös 38 - 38
hankintapäätös ei ole Päivätoiminnanohj. päätökset 13 - 14
(Matintalo)
Vast.sh:n sij. päätökset 123 - 134
(Konola)
Asumispalv.ohj. työhönottopäät. 58 - 70
(Salo)

Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuiksi. Otto-oikeutta ei käytetä.©