Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.11.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 24.11.2004 / Pykälä 133Perusturvalautakunta § 133 24.11.2004

TIEDOKSISAATOT JA TOIMENPITEET

PETU § 133

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:

Pyhäjärven 4H-yhdistys, ilmoitus 4.11.2004 päätöksen toimittamisesta Markkinaoikeuden tutkittavaksi, koskee sotainvalidien asuntojen siivouksien järjestämistä. Perusturvalautakunnan päätös 27.10.2004.

Taukokangas-säätiö 3.11.2004, asia: Taukokankaan tarjoamat työmarkkinakelpoisuusarvioinnit.

Särkiniemi Marjatta, irtisanoutuminen laitosapulaisen virasta 1.1.2005 alkaen.

Pyhäjärven NATIVA RY., 18.11.2004 avustuspyyntö.

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry., 20.10.2004, lasten ja nuorten puhelimen ja netin taloudellinen tukeminen.

Helena Jussiniemi, 23.11.2004, virkavapauspyyntö ja ehdotus toimintaterapiapalveluiden järjestämiseksi.

Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuiksi.

Hyväksyttiin Nativa ry:n anomus.©