Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.11.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 24.11.2004 / Pykälä 118Perusturvalautakunta § 118 24.11.2004

LÄÄKÄREIDEN VUOKRAUSSOPIMUS

1058/2.231/2004

PETU § 118

Pyhäjärven kaupungilla on sopimus MedOne Oy:n kanssa lääkärityövoiman vuokraamisesta.

Johtava lääkäri on neuvotellut MedOnen kanssa vuokraussopimuksen laajentamisesta koskemaan myös viikonloppupäivystyksiä. Neuvottelujen yhteydessä lääkärityövoiman hinta on hieman noussut arkipäivien osalta ja laskenut viikonlopputyön osalta, muilta osin sopimusmuutoksia ei ole.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja. Hyväksytään tarkistettu lääkäreiden vuokraussopimus MedOne Oy:n kanssa ajalle 1.1.2005-31.12.2005 liitteen nro 3 mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©