Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.11.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 24.11.2004 / Pykälä 120Perusturvalautakunta § 120 24.11.2004

TOIMINTATEPAPIAPALVELUT V. 2005

1064/2.226/2004

PETU § 120

Pyhäjärven perusturva on pyytänyt ostopalveluina suoritettavista toimintaterapioista tarjoukset seuraavilta yrittäjiltä.
Helena Jussinniemi, PYHÄSALMI ja
Terapia Kipikka PYHÄSALMI

Määräajan (12.11.2004) kuluessa molemmilta saatiin tarjous liitteenä nro 5 olevan tarjouspöytäkirjan mukaisesti.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hankitaan tarvittavat toimintaterapian ostopalvelut vuonna 2005 edullisimman tarjouksen tehneeltä Terapia Kipikalta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©