Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 399Kaupunginhallitus § 399 20.12.2004

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2005-2008

1132/0.011/2004

KHALL § 399

Ympäristölautakunta toimii MRL:n mukaisena lautakuntana ja hoitaa kunnan ympäristölautakunnan tehtävät sekä toimii ympäristönsuojeluviranomaisena ja huolehtii ihmisen elinympäristöön kohdistuvaista terveystöistä sekä elintarvikevalvonnasta (hs 78 §).

Valtuusto valitsee lautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Jäsenistä valittavan puheenjohtajan ja vähintään yhden jäsenen tulee olla kaupunginvaltuutettuja.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2005-2008

  1. viisi jäsentä
  2. viisi henkilökohtaista varajäsentä
  3. jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©