Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 402Kaupunginhallitus § 402 20.12.2004

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2005-2008

1132/0.011/2004

KHALL § 402

Käräjäoikeuslain mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikaudeksi. Oikeusministeriö on vahvistanut käräjäoikeuksien lautamiesten lukumäärän. Haapajärven käräjäoikeuteen kuuluva Pyhäjärven kaupunki valitsee viisi lautamiestä. Lautamiesten palkkiot maksetaan valtion varoista.

Lautamiesten kelpoisuusehdot:


Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee viisi käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudeksi 2005-2008.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©