Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 403Kaupunginhallitus § 403 20.12.2004

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2005-2008

1132/0.011/2004

KHALL § 403

Pyhäjärvi kuuluu Haapajärven kihlakuntaan yhdessä Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan ja Reisjärven kuntien kanssa.

Poliisin neuvottelukunnista on säädetty poliisin hallinnosta annetun lain 3 §:ssä (muutettu lailla 15.3.96/156) sekä poliisin hallinnosta annetun asetuksen 10-14 §:issä (15.3.96/158).

Haapajärven kihlakunnan alueella poliisin neuvottelukunnan jäsenten lukumäärä on yhteensä kuusi, kustakin kunnasta yksi jäsen.

Kullekin jäsenelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen. Poliisin edustajan varajäsenenä on hänen sijaisensa.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2005-2008

  1. jäsenen ja
  2. henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©