Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 405Kaupunginhallitus § 405 20.12.2004

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN JÄSENTEN VALINTA KALAJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI 2005-2008

1132/0.011/2004

KHALL § 405

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Nivala Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 2005-2008

1. kolme jäsentä ja
2. kolme henkilökohtaista varajäsentä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©