Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 406Kaupunginhallitus § 406 20.12.2004

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA POHJOIS-POHJANMAAN LIITON/KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAIN KOKOUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2005-2008

1132/0.011/2004

KHALL § 406

Kuntayhtymästä voidaan käyttää myös nimitystä Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen väestötietolain 18 §:n mukaisesti kunnallisvaaleja edeltävän vuoden 31.12. päivän mukaisen asukasluvun perusteella siten, että kunta valitsee yhden edustajan alkavaa 5000 asukasta kohden. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.

Edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Maakuntavaltuuston jäseniä valitaan kustakin kunnasta yksi alkavaa 5000 asukasta kohden.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajain kokoukseen toimikaudeksi 2005-2008

1. kaksi edustajaa ja
2. kaksi henkilökohtaista varaedustajaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©