Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 409Kaupunginhallitus § 409 20.12.2004

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTAVALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI 2005-2008

1132/0.011/2004

KHALL § 409

Kunnallisvaltuustot valitsevat seutukuntavaltuuston edustajia ja varaedustajia yhden sekä lisäksi yhden jokaista alkavaa kolmeatuhatta asukasta kohti.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee Nivala-Haapajärven seutukuntavaltuustoon toimikaudeksi 2005-2008

  1. neljä edustajaa ja
  2. neljä henkilökohtaista varaedustajaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©