Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 410Kaupunginvaltuusto § 134 13.12.2004
Kaupunginhallitus § 410 20.12.2004

BUDJETIN SUKUPUOLIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VALTUUTETTU HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE

1125/0.049/2004

KVALT § 134

Heikki Hankia esittää kirjallisessa valtuustoaloitteessaan, että Pyhäjärven kaupungissa otetaan käyttöön budjetin sukupuolivaikutusten arviointi

Kirjallinen aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 23.

KHALL § 410

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen hallintotoimen valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©