Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 412Kaupunginhallitus § 412 20.12.2004

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

723/0.012/2004

KHALL § 412

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjajäljennökset:

Koululautakunta 7.12.2004

Vapaa-aikalautakunta 30.11.2004

Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©