Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 413Kaupunginhallitus § 413 20.12.2004

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 27.11-10.12.2004

724/0.012/2004

KHALL § 413

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 10.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©