Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 416Kaupunginhallitus § 416 20.12.2004

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA TILASTA PYHÄLÄ RN:O 626-403-40-20 HOITOLA ANGELICA/SIRPA TIKKA / PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

1009/4.441/2004

KHALL § 416

Kaupunginvaltuusto on 25.10.2004 § 97 hyväksynyt Pyhälä (pinta-ala 12.520 m2) -nimisen tilan RN:o 626-403-40-20 myymisen Hoitola Angelica/Sirpa Tikalle kauppahintaan 5.500 €. Kauppakirja on allekirjoitettu 17.12.2004.

Oheismateriaalina nro 2 on kauppakirja.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy 17.12.2004 allekirjoitetun kauppakirjan Pyhälä -nimisestä tilasta Pyhäjärven kaupunki/Hoitola Angelica/Sirpa Tikka.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©