Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.02.2005

Tekninen lautakunta
Kokous 17.02.2005 / Pykälä 26Tekninen lautakunta § 26 17.02.2005

TIEDOKSISAATOT JA TOIMENPITEET

1214/0.014/2005

TEKLA § 26

Palvelusihteerin päätös 16.12.2004 § 2:
- Tanja Hautamäen ja Tapani Huuskosen vuosimaksun taso korotetaan 1.3.2005 alkaen keskimmäiselle tasolle.

Palvelusihteerin korjausavustuspäätös 23.12.2004 § 2:
- Korjausavustuksia myönnetään syksyn hakijoille 37.290,00€.

Teknisen johtajan avustuspäätös 17.12.2004 § 11:
- Oravalan yksityistien perusparannushankkeen kaupungin avustuksen loppuosa.

Teknisen johtajan koulutuspäätös 14.1.2005 § 1:
- Hyväksytään Tommi Maasillan osallistuminen Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet- koulutukseen 2.2.2005 Kuopiossa.

Teknisen johtajan vesijohtoavustuspäätös 20.12.2004 § 5:
- Maksetaan Juha Estolalle ylipitkän talojohdon rakentamisesta a vustusta 285 m x 1.3 €/m. Yhteensä 370,50 €.

Teknisen johtajan suunnittelupäätös 31.1.2005 § 1:
- Valitaan eräiden haja-asutusalueiden viemäröinnin selvittämisen suunnittelijaksi valitaan edullisimman kokonaistarjouksen tehnyt Air-Ix Ympäristö Oy kokonaishintaan 3.850 € alv 0 %.

Teknisen johtajan suunnittelupäätös 1.2.2005 § 2:
- Valitaan Niemelän alueen kunnallistekniikan suunnittelijaksi edullisimman tarjouksen tehnyt PSV Maa ja Vesi Oy kokonaishintaan 5.700 € alv 0 %.

Rakennusmestarin päätös 25.1.2005 § 2:
- Hankitaan keskuskoulun kiinteistönhoitovalvomon tarjouspyynnön mukaiset LVI-työt edullisimman tarjouksen tehneeltä HAPU Oy:ltä hinta 7.400,00 € sis.Alv 22 %.

Ehdotus:

Tekninen johtaja:Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.©