Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.02.2005

Tekninen lautakunta
Kokous 17.02.2005 / Pykälä 27Tekninen lautakunta § 27 17.02.2005

TEKNISEN LAUTAKUNNAN EDUSTAJA SIIVOUSTYÖN MITOITUKSEN OHJAUS- JA SEURANTARYHMÄÄN

1264/0.011/2005

TEKLA § 27

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 23.9.2004 § 105 edustajakseen ohjaus- ja seurantaryhmään Seija Tuoriniemen, joka nykyisessä teknisessä lautakunnassa on varajäsenenä. Ohjaus- ja seurantaryhmä ei kokoontunut vuonna 2004 kertaakaan. Koska tekninen lautakunta on vaihtunut, tulee lautakunnan nimetä uudestaan edustajansa ryhmään.

Ehdotus:

Siivous- ja ruokahuoltopäällikkö: Seija Tuoriniemi jatkaa lautakunnan edustajana.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy siivous- ja ruokahuoltopäällikön ehdotuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.©