Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 32Kaupunginhallitus § 80 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 32 31.03.2003

ERONPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / MIKA KIVILAHTI - JÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 2001-2004

217//2003

KHALL § 80

Mika Kivilahti pyytää kirjeellään 01.02.2003 eroa vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä kulkemisyhteyksien vuoksi.

Oheismateriaalina nro 6 kirje ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 29.01.2001 § 8.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Mika Kivilahdelle myönnetään ero vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä.

Esitetään kaupunginvaltuustolle, että valitaan jäsen vapaa-aikalautakuntaan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2001-2004.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 32

Oheismateriaali nro 12.

Päätös:

Mika Kivilahdelle myönnettiin ero vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä.

Vapaa-aikalautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2003-2004 valittiin Arto Riihijärvi.©