Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 33Kaupunginhallitus § 81 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 33 31.03.2003

ERONPYYNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ/SARI SAHA - JÄSENEN VALINTA JA VARAJÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 2001-2004

216/0.011/2003

KHALL § 81

Sari Saha pyytää kirjeellään 11.02.2003 eroa kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsenyydestä 01.03.2003 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kirje, khall:n pöytäkirjaotteet 13.01.2003 § 2 ja 29.01.2001 § 16 sekä vertausluvut ehdokaittain ovat oheismateriaalina nro 7.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että

Sari Sahalle myönnetään ero kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä.

Valitaan jäsen kaupunginhallitukseen ja varajäsen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon hänen tilalleen jäljellä olevaksi 2003-2004 toimikaudeksi.

Todetaan, että kaupunginvaltuuston Vasemmisto r.p:n 6. varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2003-2004 nousee Ritva Kaikkonen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 33

Oheismateriaali nro 13.

Päätös:

Sari Sahalle myönnettiin ero kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä.

Kaupunginhallituksen jäseneksi ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2003-2004 valittiin Teija Mykkänen.

Todettiin, että kaupunginvaltuuston Vasemmisto r.p:n 6. varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2203-2004 nousee Ritva Kaikkonen.©