Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 36Kaupunginhallitus § 91 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 36 31.03.2003

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHA-ALOITE NUORISOKONSERTIN JÄRJESTÄMISEKSI - VALTUUTETTU EMMI HYVÖSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

109/0.041/2003

KHALL § 91

534/0/041/02
KVALT 04.11.2002 § 144
Valtuutettu Emmi Hyvönen esittää kirjallisessa aloitteessaan, että vuoden 2003 budjettiin lisättäisiin 3000 €:n määräraha Kihupäivien yhteydessä nuorisolle järjestettävää konserttia varten. Määräraha annettaisiin nuorisovaltuuston käytettäväksi.

Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 29.

109/0.041/2003

KHALL 03.03.2003 § 91
Kaupunginvaltuusto on 09.12.2002 § 155 päättänyt, että vapaa-aikalautakunnan määrärahoista varataan nuorisovaltuustolle Kihupäivien yhteydessä järjestettävää konserttia varten 2.000 €.

Aloite on oheismateriaalina nro 14A.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 36

Oheismateriaali nro 15.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Todettiin, että aloitteen toinen allekirjoittaja oli Heikki Hankila.©