Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 38Kaupunginhallitus § 106 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 38 31.03.2003

KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖSKENTELYTAPOJEN UUDISTAMINEN - HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

225/0.010/2003

KHALL § 106

326/0/013/01

KVALT 26.02.2001 § 29
- Valtuutettu Hankilan aloite kaupunginvaltuuston työskentelytapojen uudistamiseksi.

Kirjallisessa aloitteessa esitetään kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että kaupunginvaltuuston työskentelytapoja ryhdyttäisiin uudistamaan uuden valtuustokauden alettua.
Liite nro 8.

326/0/013/01
KHALL 02.04.2001 § 157
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Aloitetaan valmistelu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelua nimettiin johtamaan valtuuston puheenjohtaja Kimmo Sarkkinen yhdessä henkilöstöpäällikkö Eeva Niemen kanssa.

326/0/013/01
KHALL 14.08.2001 § 323
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Valmistelua jatketaan. Huomioidaan valtuutettujen osallistuminen oman työskentelyn kehittämiseen seminaareissa sekä koulutusohjelmia laadittaessa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

326/0/013/01
KHALL 28.01.2002 § 44
Aloitteen käsittely on kesken.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Merkitään aloitteen käsittelyvaihe tiedoksi.

Saatetaan aloitteen käsittelyvaihe tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

326/0/013/01
KHALL 29.07.2002 § 358
Oheismateriaali nro 18.

Aloitteen käsittely kesken.

Ehdotus:

Hallintojohtaja: Tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Saatetaan kaupunginvaltuuston tiedoksi.

326/0/013/01
KVALT 05.08.2002 § 103
Oheismateriaali nro 16.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

225/0.010/2003
KHALL 03.03.2003 § 106

Tiedusteltu henkilöstöpäälliköltä aloitteen käsittelyvaihe. Asia käsitellään kaupunkistragian valmistelun yhteydessä.

Aloite on oheismateriaalina nro 18.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Todetaan aloite loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 38

Oheismateriaali nro 16.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©