Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 40Kaupunginhallitus § 96 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 40 31.03.2003

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTO - VALTUUTETTU HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

115/0.014/2003

KHALL § 96

479/0/015/02
KVALT 23.09.2002 § 127
Suullisessa aloitteessaan valtuutettu Heikki Hankila esittää viranhaltijapäätösten riittävän nopeaa tiedoksisaattoa lautakunnille mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. Päätökset tulisi saattaa lautakuntien tietoon kuukausittain

479/0/015/02
KHALL 07.10.2002 § 437
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Aloite huomioidaan johtosääntöjen tarkistusten valmistelussa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

115/0.14/2003

KHALL 03.03.2003 § 96

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Lautakuntia on kehotettu noudattamaan esitettyä käytäntöä.

Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 40

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©