Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 41Kaupunginhallitus § 95 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 41 31.03.2003

PÄÄTÖKSENTEKOTASON JOHDONMUKAISTAMINEN HENKILÖSTÖVALINNOISSA - VALTUUTETTU HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE- TIEDOKSISAATTO

114/0.010/2003

KHALL § 95

480/0/010/02
KVALT 23.09.2002 § 128
Suullisessa aloitteessaan valtuutettu Heikki Hankila esittää johtosääntöjen tarkistamista niin, että henkilöstövalinnat toteutettaisiin koko organisaatiossa yhdenmukaisesti. Tällä hetkellä mm. viranhaltijavalinnat suoritetaan eri tavalla eri toimialueilla.

480/0/010/02
KHALL 07.10.2002 § 436
Valmistelu esittää, että asia valmistellaan johtosääntöjen tarkastelun yhteydessä sitä varten nimetyn työryhmän toimesta vuoden 2002 aikana.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Hyväksytään valmistelun esittämä toimintatapa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

114/0.010/2003

KHALL 03.03.2003 § 95

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Asiaa tarkastellaan toimialojen johtosääntöjen valmistelun yhteydessä.

Annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 41

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©